Prematurity epigenome and proteome as a clue for
prediction of prematurity complications
NEOMICS – nr projektu 196065
wersja angielska

Aktualności


Zakończenie realizacji grantu Neomics

W dniu 30 kwietnia 2017 formalnie zakończono realizację grantu Neomics. W okresie 3 lat i 7 miesięcy przeprowadzono kompleksowe badania dotyczące powikłań wcześniactwa. Badania prowadzono dwutorowo. Grupa norweska wykorzystała eksperymentalny model BPD oraz ROP u myszy poddawanych różnym stężeniom tlenu.
W ośrodkach krakowskim i warszawskim przeprowadzono badania prospektywne podczas których zrekrutowano łącznie 164 noworodki urodzone przed 30 tyg ciąży charakteryzujące się zwiększonym ryzykiem wystąpienia BPD i/lub ROP oraz 30 noworodków urodzonych w fizjologicznym terminie porodu.
W grupie wcześniaków aż 47 stanowiły skrajnie niedojrzałe noworodki, urodzone ≤ 26 tygodniem ciąży. Zarówno w modelu eksperymentalnym jak i u noworodków przeprowadzono ocenę profilu ekspresji i metylacji obejmującą cały genom myszy i człowieka oraz dokonano analizę proteomu komórki w zależności od wieku płodowego i wpływu zwiększonych stężeń tlenu.
Uzyskane wyniki są aktualnie przedmiotem kompleksowej analizy z wykorzystanie nowoczesnych metod biostatystycznych i będą stanowić przedmiot publikacji w renomowanych czasopismach.

- Prezentacja

 


--- Archiwum aktualności ---

 Kontakt:

Katedra Pediatrii, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Wydział Lekarski UJ CM

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. (4812) 658 02 56
fax (4812) 658 44 46
e-mail: klinchdz@cm-uj.krakow.pl

Kierownik projektu:
prof. dr hab. med. Jacek Józef Pietrzyk
Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.